CLOS RIBAS CORREDORIA D'ASSEGURANCES els ofereix serveis especialitzats en ASSEGURANCES per empreses, professionals i particulars. La nostra empresa està formada per un equip de professionals amb molts anys d'experiència en aquest sector.

La rigorosa independència respecte a les entitats asseguradores que ens dóna la nostra condició de Corredors d'Assegurances, ens permet analitzar de forma objectiva les necessitats de cada client, i oferir-li segons les seves característiques, una gran diversitat de productes escollits entre les asseguradores de més reconeguda solvència i prestigi dins del sector assegurador.

A CLOS-RIBAS el nostre compromís és defensar els nostres clients davant qualsevol adversitat , i ocupar-nos del seguiment de les pòlisses subscrites a través de les nostres oficines així com la tramitació, assessorament i gestió dels sinistres dels nostres clients fins a la seva resolució.

Li agraïm la visita al nostre web i el/la convidem a conèixer
l’atenció i qualitat dels nostres serveis.

SERVEIS
En el camp de les assegurances, el més important és la tasca informativa prèvia que s'ha de dur a terme per tal de que un cop fet l'anàlisi del risc, la selecció de garanties i cobertures per cada cas específic, el client contracti la pòlissa més adequada pels seus interessos personals i patrimonials.

ASSEGURANCES PERSONALS

 • Vida.
 • Accidents.
 • Assistència Sanitària (salut/dental).
 • Incapacitat Laboral Transitòria (Subsidis per baixa malaltia/accident).
 • Hospitalització.

ASSEGURANCES DE VIDA, ESTALVI i INVERSIÓ

 • Plans de Pensions Individuals (PPI).
 • Plans de Pensions Assegurats (PPA).
 • Plans de Jubilació.
 • Rendes Vitalícies.
 • P.I.A.S (Plan individual de ahorro sistemático).
 • Fons d'Inversió, Unit Links...

ASSEGURANCES PATRIMONIALS

 • Multirisc Empresarial.
 • Comerç/oficina.
 • Comunitats.
 • Pimes.
 • Averia de maquinària/equips electrònics.
 • Llar.
 • Vehicles.
 • Cotxe, Moto, ciclomotor, camió, tractores, remolc, maquinària industrial/agrícola, embarcació...

ASSEGURANCES D'EMPRESA

 • Accidents col·lectius.
 • Accidents conveni.
 • Vida col·lectius.
 • Danys a equips electrònics.
 • Transports de mercaderies.
 • Flotes de vehicles.
 • Construcció (RC).
 • Transports (RC).
 • Empresarials (RC).
 • Professionals (RC).

Volem assessorar-lo amb professionalitat i honestedad
Permeti'ns fer-li una oferta

Dades enviades correctament. En breu contactarem amb vostè
ENVIAR
NOTÍCIES
Seleccionades per Clos Assessors (10 de 27 · veure totes)

CLOS ASSESSORS amb l'ONCOTRAIL 2017 (felicitats campions!!!)

Documents relacionats: ONCOTRAIL_2017 (pdf)

Declaració informativa sobre bens i drets situats a l'estranger (Model 720)

Documents relacionats: MODEL_720 (pdf)

CLÀUSULES SOL / DESPESES CONSTITUCIÓ HIPOTECA / CLÀUSULES BANCARIES ABUSIVES

Documents relacionats: CLÀUSULES_SOL (pdf)

Quadre de Retencions exercici 2017.

Documents relacionats: Cuadro_tipo_retencion_2017 (pdf)

Mesures fiscals per dur a terme abans del 31/12/2016

Documents relacionats: Principals_Mesures_Fiscals_per_abans_del_31-12-2016 (pdf)

Grup CLOS ASSESSORS col.laboradors oficials de TEMPORADA ALTA 2016

Documents relacionats: TEMPORADA_ALTA (pdf)

Llei 39/2015 -PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES-

Documents relacionats: PROCEDIMENT_ADMINISTRATIU_COMÚ_DE_LES_ADMINISTRACIONS (pdf)

Butlletí informatiu de CLOS ASSESSORS http://closassessors.bol-e.com

Impost sobre els habitages buits.

Documents relacionats: HABITATGES_BUITS_WEB (pdf)

Declaració informativa sobre Béns i Drets situats a l'estranger. Model 720

Documents relacionats: MODEL_720_WEB (pdf)

Modificació de la Llei de l'Impost de Societats -SOCIETATS CIVILS-

Documents relacionats: TRIBUTACIONS_SOCIETATS_CIVILS (pdf)

NOTA D'HISENDA: Principals novetats Tributàries introduïdes per la Llei 48/2015 de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016.

Documents relacionats: Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_la_Ley_48 (pdf)

Butlletí de notícies GRUP CLOS ASSESSORS. http://closassessors.bol-e.com/

L'Estalvi Bancari es fuga als Fons d'Inversió per culpa dels tipus d'interès

Documents relacionats: 20150611123826545 (pdf)

NORMATIVA FISCAL

Documents relacionats: INFORMACIÓ_FISCAL (pdf) TAULA_RETENCIONS (pdf)

Butlletí de notícies GRUP CLOS ASSESSORS. http://closassessors.bol-e.com/

DESINDEXACIÓ DE L'ECONOMIA ESPANYOLA -Llei 2/2015 de 31 de març-

Documents relacionats: Llei_2-2015_DESINDEXACIÓ_DE_L-ECONOMIA_ESPANYOLA (pdf)

Estalvi i Rendibilitat

Documents relacionats: ESTALVI_I_RENDIBILITAT (pdf)

Butlletí de notícies GRUP CLOS ASSESSORS- http://closassessors.bol-e.com/

1er. trimestre 2014 - Butlletí de noticies CLOS ASSESSORS SL. BUTLLETÍ: http://closassessors.bol-e.com/

GRUP CLOS ASSESSORS, patrocinadors de l'equip esportiu "Endavant Km's" ONCOTRAIL 2015

Dipòsits en Entitats Bancàries Vs Entitats Asseguradores

Documents relacionats: diposits (pdf)

Nova Normativa Fiscal 2015

Documents relacionats: INFORMACIÓ_FISCAL_2015 (pdf)

DEVOLUCIÓ PARCIAL DE L'IMPOST SOBRE HIDROCARBURS (Gas-Oil professional)

Documents relacionats: HIDROCARBURS (pdf)

Butlletí de noticies CLOS ASSESSORS: REFORMA FISCAL http://closassessors.bol-e.com/

GRUP CLOS ASSESSORS patrocinador oficial de la Cursa del Carrer Nou 2014

Documents relacionats: CURSA (pdf)

Butlletí de noticies CLOS ASSESSORS: http://closassessors.bol-e.com/

OFICINES i CONTACTES

Girona · Oficines Centrals

CLOS RIBAS · Carrer Vista Alegre 7
17004 Girona
Telfs. 972 224 849 - 972 224 850
Fax: 972 224 817
info@closribas.com

Sta Coloma de Farners

Carrer Lluís Mon, 15
17430 Santa Coloma de Farners (Gi)
Telf. 972.841450
Fax: 972.224817
info@closribas.com

Banyoles

Carrer Àngel Guimerà, 17 Baixos
17820 Banyoles (Gi)
Telf. 972.584105
info@closribas.com