ÀREA: GESTORIA ADMINISTRATIVA
GESTORIA ADMINISTRATIVA

GIROTRÀMITS està formada per un equip de professionals dedicats a l'activitat de Gestoria Administrativa, amb una alta qualificació i capacitat per poder tramitar, realitzar i agilitzar totes les seves gestions als diferents organismes oficials.

Mitjançant la presentació telemàtica a molts dels organismes oficials, els podem oferir la possibilitat d'estalviar-se temps i desplaçaments totalment innecessaris.

Som especialistes en els tràmits que fan referència a Transit, transports, estrangeria i cadastre, entre altres.

  • CLOS ASSESSORS amb l'ONCOTRAIL 2017 (felicitats campions!!!)
  • Declaració informativa sobre bens i drets situats a l'estranger (Model 720)
  • CLÀUSULES SOL / DESPESES CONSTITUCIÓ HIPOTECA / CLÀUSULES BANCARIES ABUSIVES
  • Quadre de Retencions exercici 2017.
  • Mesures fiscals per dur a terme abans del 31/12/2016
  • Grup CLOS ASSESSORS col.laboradors oficials de TEMPORADA ALTA 2016
  • Llei 39/2015 -PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES-
  • Butlletí informatiu de CLOS ASSESSORS http://closassessors.bol-e.com
  • Impost sobre els habitages buits.
  • Declaració informativa sobre Béns i Drets situats a l'estranger. Model 720
CLOS GESTORIA ADMINISTRATIVA
Carrer Vista Alegre 7
17004 Girona
Telfs: 972 224 849 - 972 224 850
Fax: 972 224 817
clos@girotramits.com
Conegui totes les àrees de servei de CLOS ASSESSORS GPD'A